Dyslexie in Mariahout

Behandeling van dyslexie in Mariahout
Dyslexie is een hardnekkig probleem in het aanleren en vlot toepassen van lezen en spellen op woordniveau. Bij dyslexie gaat het lezen en spellen moeizaam, terwijl er wel sprake is van een gemiddelde intelligentie. Het moeilijk kunnen lezen of spellen geeft problemen met veel schoolse taken.

Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen worden gesignaleerd en begeleid door de logopedist-/dyslexiespecialist.

Wat doet de logopedist in Mariahout bij dyslexie?
Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden. Dit is in het bijzonder van belang omdat zij kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid.

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium (onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. De logopedist kan door behandeling een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van leesproblemen of het verminderen van het gevolg ervan. In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind.

Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Lees- en spellingsproblemen hebben vaak verband hebben met logopedische stoornissen. Bij lees- en spellingsproblemen kan uw kind onderzocht worden. Als er onderliggende taal- of auditieve problemen worden waargenomen, kan de behandeling vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar plaatsvinden. Meer informatie over de werkwijze vindt u hier.

Wanneer er geen onderliggend logopedisch probleem gevonden wordt, kunt u een behandeltraject d.m.v. remedial teaching overwegen. Meer informatie over de werkwijze van remedial teaching vindt u hier.

Dyslexie in Mariahout
Wilt u meer weten over dyslexie in Mariahout? Klik dan op onderstaande button.

Logopedie Laarbeek
Dorpsstraat 11
5737 GA Lieshout
M: +31(0)6-22332996
E: info@logopedielaarbeek.nl
KvK: 64272761

Dependances Beek en Donk
Brandstraat 1a
5741 GH Beek en Donk

Burg. van der Weidenlaan 13
5741 AR Beek en Donk

Lid van: