Werkwijze Logopedie

1. Verwijzing / DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie)
U kunt door uw huisarts of specialist (b.v. KNO-arts, kinderarts, tandarts, orthodontist) worden verwezen voor onderzoek of behandeling. Er kan enkel behandeling aan huis plaatsvinden, wanneer dit specifiek vermeld staat op de verwijzing.

Sinds augustus 2011 kunt u ook zelf direct een afspraak maken zonder verwijsbrief van uw huisarts of specialist. Vanaf 2024 wordt dit door alle zorgverzekeraars vergoed. Er vindt een DTL-screening plaats. De DTL-screening is om te kijken of u met uw klacht op het juiste adres bent. Hierbij wordt gekeken naar uw gezondheid in relatie tot uw logopedische klacht. Bij twijfels krijgt u het advies eerst naar uw huisarts te gaan.

2. Aanmelden/Afspraak maken
Zowel met verwijskaart als via DTL meldt u zich telefonisch aan op het nummer 06-22332996 of via het contactformulier. Daarna krijgt u nadere uitleg, worden er enkele gegevens genoteerd en wordt een eerste afspraak gemaakt. Bij deze eerste afspraak brengt u de verwijzing (indien van toepassing), de verzekeringsgegevens en een identiteitsbewijs mee.

3. Intake
Na aanmelding wordt er gestart met een anamnesegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en worden verdiepende vragen gesteld omtrent de hulpvraag.

4. Onderzoek
Na het intakegesprek volgt het logopedisch onderzoek. Het onderzoek wordt aangepast op de gestelde hulpvraag. Na het onderzoek worden de resultaten met u besproken en wanneer behandeling nodig is, zal deze gestart worden. De behandeldoelen worden opgesteld en met u besproken.

5. Behandeling
De behandeling vindt in principe plaats op een vast tijdstip in de week met een frequentie van 1 à 2 keer. Elke behandeling duurt ongeveer 25 minuten. Bij behandeling van kinderen onder de 12 jaar zijn ouders verplicht om tenminste 50% van de behandelingen aanwezig te zijn. Logopedie Laarbeek streeft ernaar om ouders zoveel mogelijk aanwezig te laten zijn tijdens de behandeling. Wanneer dit vanwege onvoldoende concentratie niet mogelijk is, zal er in overleg een passende oplossing worden gezocht. Tijdens de behandeling worden oefenopdrachten meegegeven voor thuis. Het is belangrijk dat er thuis goed geoefend wordt. De duur van de behandeling kan sterk variëren en is afhankelijk van de problematiek.

Logopedie Laarbeek
Dorpsstraat 11
5737 GA Lieshout
M: +31(0)6-22332996
E: info@logopedielaarbeek.nl
KvK: 64272761

Dependances Beek en Donk
Brandstraat 1a
5741 GH Beek en Donk

Burg. van der Weidenlaan 13
5741 AR Beek en Donk