Specialisaties

Oro-MyoFunctionele Therapie
Oro-Myofunctionele Therapie (OMFT) richt zich op het in evenwicht brengen van alle mondspieren, door gerichte oefeningen en het afleren van foutieve gewoonten. Afwijkend mondgedrag kan veel tandheelkundige, orthodontische en logopedische afwijkingen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan een afwijkend slikpatroon, mondademen of duim- en/of speenzuigen. Door dit afwijkend gedrag vroegtijdig te herkennen en af te leren, kan het later veel problemen besparen. De samenwerking tussen tandarts, orthodontist en logopedist is hierbij heel belangrijk.

Wanneer u of uw kind afwijkend mondgedrag vertoont of wanneer u door bijvoorbeeld de tandarts/orthodontist bent verwezen, kan Logopedie Laarbeek u o.a. Oro-Myofunctionele therapie bieden om de mondspieren weer in evenwicht te brengen.

Articulatieproblemen a.g.v. Schisis
Jaarlijks worden er verschillende baby’s geboren met een schisis. Een schisis is een spleet in het gehemelte en/of kaak en/of bovenlip. Als gevolg hiervan kunnen o.a. problemen in de spraak, nasaliteit en het slikken ontstaan. De samenwerking met een van de schisisteams vind ik hierbij erg belangrijk.

Wanneer uw kind articulatieproblemen heeft als gevolg van een schisis, dan kunnen deze in de praktijk behandeld worden. De behandeling zal bestaan uit voorlichting en oefeningen, waarbij het voor het slagen van de behandeling erg belangrijk is dat er thuis voldoende geoefend wordt.

Dyslexie en remedial teaching
In het schooljaar 2012-2014 heb ik me bijgeschoold op het gebied van kinderen met leerproblemen en dyslexie. Sindsdien sta ik ingeschreven als dyslexiebehandelaar in het NVLF register. Ook sta ik ingeschreven in het register medebehandelaars van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Ik heb een overeenkomst afgesloten met Adelante, Audiologie en communicatie om kinderen met een Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) binnen de vergoedingsregeling te behandelen. Klik hier voor meer uitleg en informatie over dyslexie en remedial teaching.

Heeft uw kind (kenmerken van) dyslexie, andere leerproblemen of kan uw kind een extra steuntje gebruiken, neem dan geheel vrijblijvend contact op. Ook wanneer u meer informatie wilt of de begeleidingsmogelijkheden wilt weten, kunt u gerust contact opnemen.

Logopedie Laarbeek
Dorpsstraat 11
5737 GA Lieshout
M: +31(0)6-22332996
E: info@logopedielaarbeek.nl
KvK: 64272761

Dependances Beek en Donk
Brandstraat 1a
5741 GH Beek en Donk

Burg. van der Weidenlaan 13
5741 AR Beek en Donk

Lid van: