Wat is Remedial Teaching?

Een remedial teacher biedt kinderen met een leerprobleem of leerstoornis extra (individuele) begeleiding. De begeleiding wordt afgestemd op de specifieke behoeften van een kind. Daar waar het kind vastloopt in het onderwijsleerproces op de basisschool, kan de remedial teacher gepaste hulp bieden. Denk bijvoorbeeld aan problemen op het gebied van lezen, spellen, begrijpend lezen of rekenen.

Door middel van het stellen van haalbare doelstelling zorgt de remedial teacher ervoor dat het leerproces weer op gang komt, zodat leren weer leuk wordt.

Logopedie Laarbeek
Dorpsstraat 11
5737 GA Lieshout
M: +31(0)6-22332996
E: info@logopedielaarbeek.nl
KvK: 64272761

Dependances Beek en Donk
Brandstraat 1a
5741 GH Beek en Donk

Burg. van der Weidenlaan 13
5741 AR Beek en Donk