Wat behandelt een logopedist?

Wanneer u één of meerdere hulpvragen heeft met betrekking tot het logopedisch vakgebied (spraak, taal, slikken, stem (en adem) en gehoor), dan kunt u in de praktijk terecht. Hieronder ziet u een overzicht van veel voorkomende stoornissen waarbij de logopedist o.a. geraadpleegd kan worden.

Spraak
• Articulatieproblemen
 Vertraagde spraakontwikkeling
 Slissen en lispelen
 Nasaliteitsstoornissen
 Vloeiendheidsstoornissen
 Articulatieproblemen a.g.v. een schisis
 Onduidelijk spreken
 Dysartrie

Taal
 Vertraagde taalontwikkeling
 Taalproblemen bij meertaligheid
 Dyslexie
 Taalproblemen bij autisme

Kijk voor een volledig overzicht en meer informatie op NVLF.

Slikken/Afwijkend mondgedrag
 Afwijkend slikgewoonte
 Slikstoornissen bij volwassenen
 Open mondgedrag
 Afleren duim-, vinger- of speenzuigen.

Stem (en adem)
• Adem en stemproblemen bij astma/COPD/benauwdheid
 Stemklachten; o.a. heesheid, schorre stem, problemen in de luidheid
 Hyperventilatie

Gehoor
 Auditieve verwerkingsproblemen
• Auditieve vaardigheden o.a. letterkennis, hakken en plakken van klanken
 Slechthorendheid

Logopedie Laarbeek
Dorpsstraat 11
5737 GA Lieshout
M: +31(0)6-22332996
E: info@logopedielaarbeek.nl
KvK: 64272761

Dependances Beek en Donk
Brandstraat 1a
5741 GH Beek en Donk

Burg. van der Weidenlaan 13
5741 AR Beek en Donk

Lid van: