Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem in het aanleren en vlot toepassen van lezen en spellen op woordniveau. Bij dyslexie gaat het lezen en spellen moeizaam, terwijl er wel sprake is van een gemiddelde intelligentie. Het moeilijk kunnen lezen of spellen geeft problemen met veel schoolse taken.

Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen worden gesignaleerd en begeleid door de logopedist-/dyslexiespecialist.

Logopedie Laarbeek
Dorpsstraat 11
5737 GA Lieshout
M: +31(0)6-22332996
E: info@logopedielaarbeek.nl
KvK: 64272761

Dependances Beek en Donk
Brandstraat 1a
5741 GH Beek en Donk

Burg. van der Weidenlaan 13
5741 AR Beek en Donk

Lid van: