Over Ons

Kyona van den Hurk
Mijn naam is Kyona van den Hurk en ik ben woonachtig in Laarbeek. In 2012 ben ik als allround logopedist afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. Vlak daarna ben ik gestart met de master Special Educational Needs, welke ik in 2014 succesvol heb afgerond binnen het domein ‘leren’. Door het volgen van de master heb ik me gespecialiseerd in kinderen met leerproblemen. Denk hierbij aan basisschoolkinderen met moeilijkheden op het gebied van lezen, spelling, begrijpend lezen, rekenen en kinderen met (vermoedens van) dyslexie.

In de zomer van 2015 kreeg ik van Judith van de Kam de mogelijkheid om haar logopediepraktijk over te nemen. Aangezien mijn hart ligt bij het hebben van een eigen praktijk, heb ik deze kans met beide handen aangegrepen en ben ik sinds januari 2016 trotse eigenaresse van Logopedie Laarbeek. Mijn familie komt van oudsher uit Lieshout, wat me een goed gevoel geeft om deze praktijk over te nemen.

Ik begeleid kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met logopedische hulpvragen. Daarnaast ondersteun ik als remedial teacher en dyslexiespecialist (dyslexiebehandelaar) kinderen op het gebied van technisch lezen, spelling, dyslexie, begrijpend lezen en rekenen. Door een wederzijdse vertrouwensrelatie aan te gaan, probeer ik altijd de gestelde leerdoelen te vervullen.

greetje_website

Greetje van den Berg
Mijn naam is Greetje van den Berg en vanaf eind september 2023 ben ik twee dagen per week werkzaam voor Logopedie Laarbeek. Ik kom uit Gemert, ben getrouwd en heb 3 schoolgaande kinderen. In juli 2003 ben ik als allround logopedist afgestudeerd aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen in Nijmegen. Ik ben gaan werken op een school voor speciaal onderwijs en in verschillende allround logopediepraktijken. Ik richt mij voornamelijk op de behandeling van taal- en/of spraakproblemen en stemproblemen bij kinderen en volwassenen.

Als logopedist vind ik het belangrijk dat de cliënt zich op zijn of haar gemak voelt, wat zorgt voor een vertrouwde en fijne leeromgeving. In mijn behandelingen stem ik graag af of op de wensen en behoeften van de cliënt. Ik zie het als een uitdaging om spelenderwijs, maar doelgericht, het gewenste resultaat te behalen. In mijn vrije tijd geniet ik van wandelen, uitjes ondernemen met mijn gezin, familie en vrienden.

Rechtstreeks contact opnemen met Greetje? Dat kan via 06-83406241 of greetje@logopedielaarbeek.nl.

"Door een wederzijdse vertrouwensrelatie aan te gaan,
probeer ik altijd de gestelde leerdoelen te vervullen"

– Kyona van den Hurk
Eigenaresse Logopedie Laarbeek

Cursussen

Ik sta ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Tevens ben ik lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT). Om mijn kwaliteit te waarborgen ben ik lid van de kwaliteitskring en dyslexiekring. Ook volg ik regelmatig cursussen en nascholing om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van de cursussen die ik zoal gevolgd heb.

 • Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) (2011)
 • Behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie in de zorg (2013)
 • Logopedie en Tandheelkunde (Oro-Myofunctionele Therapie) (2013)
 • Zo leer je kinderen lezen en spellen’ van José Schraven (2015)
 • Training Kwaliteitstoets Dossiervorming (2016)
 • Taal in blokjes (2016)
 • Workshop Schisis (2017)
 • Executieve functies en logopedie (2017)
 • Communicatieve taaltherapie (taalniveau van 2 tot 6 jaar) (2017)
 • Spellen met Specht deel 3 (2018)
 • Basiscursus stemtherapie (2019)
 • Cursus Effectief Leesonderwijs (2020)
 • Workshop Fonologie & Metaphon (2020)
 • Onderzoek en behandeling van fonologische spraakstoornissen volgens de principes van Hodson en Paden (2021)
 • Logopedische therapieën autismevriendelijk maken (2021)
 • Mondmotoriek bij 0- tot 4-jarigen (2023)
 • Cursus Spelling “Geregeld” (2023)

Logopedie Laarbeek
Dorpsstraat 11
5737 GA Lieshout
M: +31(0)6-22332996
E: info@logopedielaarbeek.nl
KvK: 64272761

Dependances Beek en Donk
Brandstraat 1a
5741 GH Beek en Donk

Burg. van der Weidenlaan 13
5741 AR Beek en Donk

Lid van: