Remedial Teaching in Aarle-Rixtel

Remedial teacher in Aarle-Rixtel
Een remedial teacher biedt kinderen met een leerprobleem of leerstoornis extra (individuele) begeleiding. De begeleiding wordt afgestemd op de specifieke behoeften van een kind. Daar waar het kind vastloopt in het onderwijsleerproces op de basisschool, kan de remedial teacher gepaste hulp bieden. Denk bijvoorbeeld aan problemen op het gebied van lezen, spellen, begrijpend lezen of rekenen.

Door middel van het stellen van haalbare doelstelling zorgt de remedial teacher ervoor dat het leerproces weer op gang komt, zodat leren weer leuk wordt.

Logopedie Laarbeek in Aarle-Rixtel
Een remedial teacher begeleidt kinderen die vastlopen in het leerproces. Logopedie Laarbeek, met een werkgebied in Aarle-Rixtel, kan kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 14 jaar) begeleiden bij één of meerdere van onderstaande gebieden.

  • Lezen
  • Spelling
  • Werkwoordspelling
  • Begrijpend lezen
  • Taal
  • Dyslexie (ook psycho-educatie)
  • Rekenen (in overleg)
  • Huiswerkbegeleiding en/of bijles

De behandelmogelijkheden in Aarle-Rixtel
Heeft uw kind (kenmerken van) dyslexie, andere leerproblemen of kan uw kind een extra steuntje in de rug gebruiken, neem dan geheel vrijblijvend contact op en vraag naar de mogelijkheden. Ook wanneer u meer informatie wilt of de begeleidingsmogelijkheden weten, kunt u gerust contact opnemen.

Logopedie Laarbeek
Dorpsstraat 11
5737 GA Lieshout
M: +31(0)6-22332996
E: info@logopedielaarbeek.nl
KvK: 64272761

Dependances Beek en Donk
Brandstraat 1a
5741 GH Beek en Donk

Burg. van der Weidenlaan 13
5741 AR Beek en Donk